Οι Συνιστώσες της Επιτυχίας

Έχοντας διανύσει σχεδόν τριάντα χρόνια στο χώρο, το στοιχείο που έμεινε σταθερό και αναλλοίωτο είναι οι αξίες της ΑΥΦΑΝΤΗΣ σε σχέση με τους ανθρώπους και την αυστηρή επιλογή των προϊόντων της.

Τα στοιχεία που συνετέλεσαν στην αλματώδη ανάπτυξη της ΑΥΦΑΝΤΗΣ είναι:

  • Προϊόντα κρέατος των υψηλότερων προδιαγραφών.
  • Οι καλύτερες δυνατές σχέσεις με τους παραγωγούς και προμηθευτές.
  • Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας στην παραγωγή αλλά και στην τυποποίηση και επεξεργασία των προϊόντων κρέατος.
  • Πλήρης ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για υγιεινή διατροφή.

Προϊόντα κρέατος

των υψηλότερων προδιαγραφών.

shadow

Οι καλύτερες δυνατές σχέσεις

με τους παραγωγούς και προμηθευτές.

περισσότερα...
shadow

Χρήση προηγμένης τεχνολογίας

στην παραγωγή αλλά και στην τυποποίηση και επεξεργασία των προϊόντων κρέατος.

shadow

Πλήρης ανταπόκριση

στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για υγιεινή διατροφή.

περισσότερα...
shadow