Εργοστάσιο Παραγωγής

Οι δραστηριότητες του ΟΜΙΛΟΥ ΑΫΦΑΝΤΗ στεγάζονται σε ένα νέο, σύγχρονο, ιδιόκτητο εργοστάσιο στην περιοχή Γέφυρα Αχελώου, στο Δήμο Αγρινίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

  • ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΥΦΑΝΤΗΣΤο εργοστάσιο έχει συνολικό εμβαδόν 3.500 τ.μ. και είναι κατασκευασμένο σε οικόπεδο είκοσι στρεμμάτων.
  • Οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι σχετικές υποδομές έχουν σχεδιαστεί πάνω σε αυστηρά υγειονομικά πρότυπα.
  • Στο εργοστάσιο λειτουργούν τρείς γραμμές επεξεργασίας και τυποποίησης χοιρινού, κοτόπουλου και μοσχαρίσιου κρέατος δυναμικότητας δέκα τόνων την ημέρα. Λειτουργούν επίσης, μία μονάδα παραγωγής αλλαντικών θερμικής επεξεργασίας και μία μονάδα παραγωγής κρεατοσκευασμάτων  δυναμικότητας έξι τόνων.
  • Η εταιρεία ΑΥΦΑΝΤΗΣ είναι πιστοποιημένη για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα  ΕΝ ISO 9001:2008 και EN ISO 22000:2005 (HACCP) που εφαρμόζει.