Βιομηχανικά Σφαγεία

Τα Βιομηχανικά Σφαγεία της ΑΫΦΑΝΤΗΣ είναι ένα σύγχρονο συγκρότημα με τρεις γραμμές σφαγής (βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα) και σφαγή κουνελιών,  δυναμικότητας περίπου σαράντα πέντε τόνων ημερησίως, εναρμονισμένο στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας με κωδικό σφαγείου S 83 και παραπροϊόντων BIS 25. Επίσης, είναι πιστοποιημένο από την ΒΙΟΕΛΛΑΣ για τη σφαγή βιολογικών ζώων.

Εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005 (HACCP).

Διαθέτει μεγάλους χώρους σταβλικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή των ζώων, πρόψυξη μετά τη σφαγή και ψυκτικούς θαλάμους για τη συντήρηση του κρέατος πριν τη φόρτωσή του.

shadow
shadow