ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

  • O στόχος της ΑΫΦΑΝΤΗΣ είναι να προάγει μέσα σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον την υπευθυνότητα των ανθρώπων της, καθώς επίσης και την αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη.
  • Πιστεύουμε απόλυτα ότι η συνολική λειτουργία της εταιρείας, καθώς επίσης η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, εξαρτώνται απόλυτα από την απόδοση του προσωπικού, τις συνθήκες απασχόλησης και το εργασιακό περιβάλλον.
  • Η ΑΫΦΑΝΤΗΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους ανθρώπους, στους οποίους επενδύει σημαντικά, δίνοντάς τους την ευκαιρία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης.

Contact Us

Contact Form

'Ονομα (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Θέμα

Μήνυμα


ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΦΑΝΤΗ

Η εταιρεία ΑΥΦΑΝΤΗΣ είναι μία υπερσύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, η οποία διαθέτει δικές της φάρμες εκτροφής ζώων, βιομηχανικό σφαγείο, σύγχρονο εργοστάσιο, καταστήματα λιανικής πώλησης και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων.

Όμιλος Αυφαντή – Κεντρικά Γραφεία
Γέφυρα Αχελώου, Αγρίνιο Τ.Κ. 30100

Τηλ: (+30) 26410.91990
Fax: (+30) 26410.91999

E-Mail: info@aifantis.gr
Web: www.aifantis-group.com/

Social Media

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
532