Οι Συνιστώσες της Επιτυχίας

Έχοντας διανύσει σχεδόν τριάντα χρόνια στο χώρο, το στοιχείο που έμεινε σταθερό και αναλλοίωτο είναι οι αξίες της ΑΥΦΑΝΤΗΣ σε σχέση με τους ανθρώπους και την αυστηρή επιλογή των προϊόντων της.

Τα στοιχεία που συνετέλεσαν στην αλματώδη ανάπτυξη της ΑΥΦΑΝΤΗΣ είναι:

  • Προϊόντα κρέατος των υψηλότερων προδιαγραφών.
  • Οι καλύτερες δυνατές σχέσεις με τους παραγωγούς και προμηθευτές.
  • Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας στην παραγωγή αλλά και στην τυποποίηση και επεξεργασία των προϊόντων κρέατος.
  • Πλήρης ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για υγιεινή διατροφή.

Προϊόντα κρέατος

των υψηλότερων προδιαγραφών.

Οι καλύτερες δυνατές σχέσεις

με τους παραγωγούς και προμηθευτές.

περισσότερα...

Χρήση προηγμένης τεχνολογίας

στην παραγωγή αλλά και στην τυποποίηση και επεξεργασία των προϊόντων κρέατος.

Πλήρης ανταπόκριση

στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για υγιεινή διατροφή.

περισσότερα...

Contact Us

Contact Form

'Ονομα (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Θέμα

Μήνυμα


ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΦΑΝΤΗ

Η εταιρεία ΑΥΦΑΝΤΗΣ είναι μία υπερσύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, η οποία διαθέτει δικές της φάρμες εκτροφής ζώων, βιομηχανικό σφαγείο, σύγχρονο εργοστάσιο, καταστήματα λιανικής πώλησης και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων.

Όμιλος Αυφαντή – Κεντρικά Γραφεία
Γέφυρα Αχελώου, Αγρίνιο Τ.Κ. 30100

Τηλ: (+30) 26410.91990
Fax: (+30) 26410.91999

E-Mail: info@aifantis.gr
Web: www.aifantis-group.com/

Social Media

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
540