Βιομηχανικά Σφαγεία

Τα Βιομηχανικά Σφαγεία της ΑΫΦΑΝΤΗΣ είναι ένα σύγχρονο συγκρότημα με τρεις γραμμές σφαγής (βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα) και σφαγή κουνελιών,  δυναμικότητας περίπου σαράντα πέντε τόνων ημερησίως, εναρμονισμένο στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας με κωδικό σφαγείου S 83 και παραπροϊόντων BIS 25. Επίσης, είναι πιστοποιημένο από την ΒΙΟΕΛΛΑΣ για τη σφαγή βιολογικών ζώων.

Εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2005 (HACCP).

Διαθέτει μεγάλους χώρους σταβλικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή των ζώων, πρόψυξη μετά τη σφαγή και ψυκτικούς θαλάμους για τη συντήρηση του κρέατος πριν τη φόρτωσή του.

Contact Us

Contact Form

'Ονομα (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Θέμα

Μήνυμα


ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΦΑΝΤΗ

Η εταιρεία ΑΥΦΑΝΤΗΣ είναι μία υπερσύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, η οποία διαθέτει δικές της φάρμες εκτροφής ζώων, βιομηχανικό σφαγείο, σύγχρονο εργοστάσιο, καταστήματα λιανικής πώλησης και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων.

Όμιλος Αυφαντή – Κεντρικά Γραφεία
Γέφυρα Αχελώου, Αγρίνιο Τ.Κ. 30100

Τηλ: (+30) 26410.91990
Fax: (+30) 26410.91999

E-Mail: info@aifantis.gr
Web: www.aifantis-group.com/

Social Media

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
548