Πολιτική Ποιότητας

Προκειμένου το όνομα του ομίλου ΑΫΦΑΝΤΗ να είναι ταυτισμένο με τη παροχή ασφαλών προϊόντων, υψηλής και σταθερής ποιότητας καθώς και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διάκριση της επιχείρησης στο χώρο των κρεάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κερδοφορία σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πολιτική της εταιρείας συνίσταται στις ακόλουθες αρχές:

  1. Πρωτοπορία στη λειτουργία της επιχείρησης (παραγωγή και εκτροφή ζώων, σφαγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία κρεάτων νωπών και κατεψυγμένων, εμπορία πουλερικών και κουνελιών, νωπών και κατεψυγμένων).
  2. Διαρκή καινοτομία ως προς την εικόνα της εταιρείας μας στην αγορά, από τον τρόπο παρουσίασης και συσκευασίας των προϊόντων μας μέχρι τη συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τις εσωτερικές διαδικασίες μας έτσι ώστε να διατηρούμε μία συνεχή απόσταση και διαφοροποίηση απέναντι στον ανταγωνισμό.
  3. Σχέση  υψηλής  ποιότητας προϊόντων  και   υπηρεσιών  σε ελκυστικό κόστος
  4. Εξυπηρέτηση και κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών
  5. ‘Αψογη συμπεριφορά απέναντι στο πελάτη
  6. ‘Αψογες   επαγγελματικές   και  ανθρώπινες   σχέσεις   μεταξύ όλων των εργαζομένων και των συνεργατών του ομίλου ΑΫΦΑΝΤΗ, ώστε να επιτυγχάνεται ένα επαγγελματικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
  7. Συνεχή βελτίωση τόσο της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας όσο και των εσωτερικών διαδιακασίων της εταιρείας μας, από τη παραλαβή και επεξεργασία των προϊόντων έως και τη διανομή τους στους πελάτες μας.
  8. Δέσμευση   στην    διαρκή    τήρηση   όλων   των  εσωτερικών διαδικασιών  της  εταιρείας,  έτσι όπως είναι καταγεγραμμένες στο σύστημα ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 και στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων κατά EN ISO 22000:2005 (HACCP)  αλλά και στην εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για τη διαρκή επαλήθευση των συστημάτων, τη διατήρηση και επικαιροποιησή τους.
  9. Δέσμευση στην τήρηση της σχετικής νομοθεσίας

Οι παραπάνω αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:
1.τη μέτρηση αντίστοιχων δεικτών ποιότητας αλλά και ασφάλειας των προϊόντων και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων
2. την   επιλογή   και  τη  συνεχή  αξιολόγηση  προμηθευτών  και συνεργατών βάσει υψηλών προδιαγραφών
3. την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και τη συστηματική διάχυση πληροφοριών σε όλους τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της εταιρείας.
4. τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων (meetings) εντός εταιρείας με στόχο την καλύτερη επικοινωνία (τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική) για ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και την επίλυση προβλημάτων.
5. τη συνεχή διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών μας και την προσπάθεια να προλαβαίνουμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες της αγοράς
6. τη  διαρκή   λήψη  διορθωτικών  ενεργειών,  θεωρώντας τα παράπονα πελατών, τις αστοχίες, τα οποιαδήποτε προβλήματα και αδυναμίες της εταιρείας μας ως ευκαιρίες για τη βελτίωση όλων μας.
7. τη διαρκή παρακολούθηση της νομοθεσίας             GEORGIOS AIFANTIS                                       

Contact Us

Contact Form

'Ονομα (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Θέμα

Μήνυμα


ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΦΑΝΤΗ

Η εταιρεία ΑΥΦΑΝΤΗΣ είναι μία υπερσύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, η οποία διαθέτει δικές της φάρμες εκτροφής ζώων, βιομηχανικό σφαγείο, σύγχρονο εργοστάσιο, καταστήματα λιανικής πώλησης και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων.

Όμιλος Αυφαντή – Κεντρικά Γραφεία
Γέφυρα Αχελώου, Αγρίνιο Τ.Κ. 30100

Τηλ: (+30) 26410.91990
Fax: (+30) 26410.91999

E-Mail: info@aifantis.gr
Web: www.aifantis-group.com/

Social Media